Kanuni’nin Doğu seferinde geçtiği yerleri gösteren harita

_

_