Çelebi Mehmed devrinde Osmanlı Devleti’nin sınırlarını gösteren harita

_

_