Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı Devleti’nin sınırlarını gösteren harita

_

_