HEŞ BEHİŞT
.

Sekiz Cennet anlamına da gelir. Akkoyunlu Türkmenleri'nin sultanı İdris-i Bitlisi'nin tarih kitabı. Osman Gazi'den itibaren Yavuz Sultan Selim'e kadar olan Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan 80.000 beyitlik manzum eserdir.

.
.

Bütün hakları saklıdır © FORSNET