YALI KÖŞKÜ
.

Yalı Köşkü veya Cebeciler köşkü, İstanbul'da Topkapı Sarayının Galata'ya bakan tarafında yer alır. Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan köşkün planı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yalnız, köşkün denize bakan cephesinde araları kemerli mermer sütunlar bulunan, önü açık geniş bir sergah, bunun arkasında kubbeli bir salon, ve odalardan oluştuğu bilinmektedir. Padişahlar sefere çıkan donanmayı köşkün önündeki hayattan seyreder, Kaptan-ı Deryaları burada kabul ederlerdi. Köşk Abdülaziz devrinde demiryolu inşaatı sırasında yıktırıldı.

.
.

Bütün hakları saklıdır © 1999 FORSNET