MEHTER MARŞI

Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.

Mahur

.
Adı : Boyutu :
Download : Mehter_Marsi.zip 1.9 MB

.

Kaynak : Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı

2002 © FORSNET