Abaza Paşa

Abdülmecid Efendi
Abdulhak Hamid Tarhan
Abdullah Bin Hüseyin
Abdullah Cevdet
Abdullah Durrizade
Abdurrahman Gazi
Abdurrahman Şeref
Ahmed Hulusi Efendi
Ahmed İzzet Paşa
Ahmed Resmi Efendi
Ahmed Rıza
Ahmed Vefik Paşa
Akçakoca
Akşemsettin
Alaüddin Keykubad III.
Alemgir Şah
Alexander II. (Rus Çarı)
Ali Kuşçu
Ali Paşa (Mehmed Emin)
Ali Rıfat Çağatay
Ali Rıza Bey
Ali Rıza Efendi
Ali Rıza Paşa
Arab Lawrence
Arapzade Arif Efendi
Aykutalp