Sponsor KALDERA HOLDİNG

Kaynakça Osmanlı Web Sitesi - Kaynakça

Ana Sayfa

.

.
.
.
:

:


YARARLANILAN KAYNAKLAR

1- Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri Yılmaz Öztuna / Ötüken Yayınları

2- Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi Veli Şirin / Marifet Yayınları

3- Osmanlı Devleti Tarihi 1 Abdurrahman Şeref Efendi / Kaynak Yayınları

4- Belgelerle Osmanlı Tarihi / Cilt 1-2 Ömer Faruk Yılmaz / Osmanlı Yayınevi

5- Osmanlılar Albümü / Osmanlı Yayınevi

6- Gravürlerle Türkiye / Giysiler, Portreler 1-2 Kültür Bakanlığı / Yayımlar Dairesi Bşk.

7- Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 1-2-3 Yavuz Bahadırlıoğlu / Yeni Asya Yayınları

8- Sanat / Topkapı Sarayı Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

9- Mehter ve Marşları Necmettin Şahiner / Anahtar Yayıncılık

10- Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi Editör : Ekmeleddin İhsanoğlu / İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Ararştırma Merkezi

11- Sultan Şairler Dr. Mustafa İsen / Dr. Ali Fuat Bilkan / Akçağ Yayınları

12- Osmanlı Devleti’nde Spor Atıf Kahraman / Kültür Bak. Yayınları

13- Padişahların Kadınları ve Kızları M. Çağatay Uluçay / Türk Tarih Kurumu Yay.

14- Osmanlı Zaferleri Ahmed Refik / Timaş Yayınları

15- Osmanlı Kumandanları Ahmed Refik / Timaş Yayınları

16- Osmanlı Alimleri ve Sanatkarları Ahmed Refik / Timaş Yayınları

17- Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler Ziya Karamursal / Türk Tarih Kurumu

18- Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri Doç. Dr. Günay Kut-Nimet Bayraktar Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

19- Türk Sanatı Oktay Aslanapa / Remzi Kitabevi

20- XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu / Türk Tarih Kurumu   Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı

21- Osmanlı Hanedanının Yapısı A.D. Alderson / İz Yayıncılık

22- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ansiklopedisi Ekrem Uykucu / Toker Yayınları

23- Büyük Osmanlı Tarihi 1…10 cilt Yılmaz Öztuna / Ötüken Neşriyat A.Ş.

24- Dünya Mirasında Anadolu

25- Ottoman Empire in Miniatures / Kültür ve Turizm Bakanlığı

26- Çocuklara İslam Büyükleri Ansiklopedisi - 1 Ahmet Efe / Akçağ Yayınları

27- Çocuklara İslam Büyükleri Ansiklopedisi – 2 Ahmet Efe / Akçağ Yayınları

28- Splendors of the Ottoman Sultans Dr. Nurhan Atasoy – Dr. Tülay Artan / İst. Ünv. Kültür Bakanlığı

29- Gayr-ı Resmi Tarihimiz / Osmanlı Padişahları Ziya Nur Aksun / Marifet Yayınları

30- Osmanlı Padişahları / Baki Kurtuluş / Serhat yayınları A.Ş.

31- Dünkü Sanatımız – Kültürümüz / Doç. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu / Ötüken Yayınları

32- Milli Saraylar

33- Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri / Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi / İstanbul Fetih Cem. Romanya Macaristan 1. Cilt

34- Türk Hattatları Şevket Rado / Yayın Matbaacılık

35- Türk Yazmacılık Sanatı (Tahta kalıpla kumaş baskısı) Reyhan Kaya / İş Bankası Kültür Yayınları

36- Türk Kültür Tarihi Şerafettin Turan / Bilgi Yayınevi

37- Türk Sanatı El Kitabı / Oktay Aslanapa / İnkılap Kitabevi

38- Osmanlı Devri Mimarisi Oktay Aslanapa / İnkılap Kitabevi

39- Tarih ve Toplum / II. Abdülhamid ve Kimsesiz İletişim Yayınları   Çocuklar

40- Su Güzeli İstanbul Sebilleri Ömer Faruk Şerifoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları

41- Türk El Sanatları Kültür Bakanlığı Halk Külütrlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd. Yayınları

42- İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz / Osmanlı Araştırmaları Vakfı

43- Padişah Anaları ve 600 Yıl Bizi Yöneten Ali Kemal Meram / Toplumsal Dönüşüm Yay. Devşirmeler

44- Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam / SURAIYA FAROQHI / Tarih Vakfı Yurt  (Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla) Yayınları

45- Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri / Abdülaziz Bey / Tarih Vakfı Yurt Yayınları (İnsanlar, İnanışlar, Eğlence,Dil)

46- Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri / Abdülaziz Bey / Tarih Vakfı Yurt Yayınları (Toplum Hayatı)

47- Topkapı Palace İlhan Akşit / Akşit Kültür Turizm Sanat Ajans ve Tic. Ltd. Şti.

48- Osmanlı Posta Damgaları Dr. Hidayet Yavuz Nuhoğlu – Talip Mert / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

49- Çağını Yakalayan Osmanlı / Ekmeleddin İhsanoğlu – Mustafa Kaçar / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

50- Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi 2. Cilt / Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

51- Osmanlı Padişahları / Ahmet Efe / Esra Sanat Yayınları

52- Yunus Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Sanat Yayınları

53- Nasreddin Hoca / Ahmet Efe / Esra Yayınları

54- Besmele Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Yayınları

55- Mevlana Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Yayınları

56- Osmanlı Şehirleri / Pars Tuğlacı / Milliyet Yayınları

_
_

tasarım

FORS PRODUCTION